VIPs Kami

TENTANG “VALUED INDUSTRY PARTNERSHIP” (Rakan Kerjasama Industri)

SAG VIP Program adalah program perkongsian dengan jemputan dari SmartAge Group kepada bakal syarikat untuk menjalin perhubungan yang saling menguntungkan. SAG VIP mewakili rangkaian yang pelbagai dengan syarikat-syarikat utama untuk mewujudkan perkongsian strategik dan mewujudkan perhubungan yang saling menguntungkan.

Our Main VIPs :